DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (K)


Podsumowanie

organizacji
7138
całkowite przychody
224,8 mld
przeciętny przychód
438 tys.
przeciętny zysk
18 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 7138 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 224,79 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 422 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 9,11 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Firma generuje 63,1 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Energa. Przychód organizacji wynosi 26,71 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Gmw Partners. Jej sprzedaż opiewa na 15,4 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Cinkciarz.pl
Energa
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Cinkciarz.pl
Energa

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 14,27 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,72 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 438 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 9 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 438 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 30 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.16 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,57 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 359 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 18 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -191 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 18 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 29.38 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 35,97 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 10,16 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 929 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 30 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 929 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 70 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.50 %.