Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)


Podsumowanie

organizacji
1540
całkowite przychody
4,9 mld
przeciętny przychód
390 tys.
przeciętny zysk
21 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1540 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 4,93 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 134 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 587 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Fuste Polska. Firma generuje 886 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Inżynieria Rzeszów. Przychód organizacji wynosi 560 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Tetris Poland. Jej sprzedaż opiewa na 357 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Fuste Polska
Inżynieria Rzeszów
Tetris Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Fuste Polska
Inżynieria Rzeszów
Tetris Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,2 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,32 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 390 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 23 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 390 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 14 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.96 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 558 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 222 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 21 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -63 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 21 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.33 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 6,97 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,24 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 547 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 35 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 547 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 28 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.07 %.