Podsumowanie

organizacji
34
całkowite przychody
193,6 mln
przeciętny przychód
1,9 mln
przeciętny zysk
49 tys.

Rozmiar branży

W branży są 34 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 194 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 21,99 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 18.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Ptc Servis. Firma generuje 52,58 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Centrum Serwisowe Mik S.kaca I A.kaca. Przychód organizacji wynosi 34,16 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Letmerepair Poland. Jej sprzedaż opiewa na 16,66 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Ptc Servis
Centrum Serwisowe Mik S.kaca I A.kaca
Letmerepair Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Centrum Serwisowe Mik S.kaca I A.kaca
Trg Poland
Ptc Servis

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 16,29 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 10,32 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,94 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 21 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,94 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 191 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.43 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 939 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 183 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 49 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -178 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 49 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 10 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 121.57 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 21,31 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,86 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,07 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 29 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,07 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 63 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.34 %.