Podsumowanie

organizacji
20
całkowite przychody
156 mln
przeciętny przychód
2,8 mln
przeciętny zysk
128 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 20 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 156 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 14,46 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Trg Poland. Firma generuje 37,06 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Hi-m Solutek Poland. Przychód organizacji wynosi 36,27 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Centrum Serwisowe Mik S.kaca I A.kaca. Jej sprzedaż opiewa na 32,49 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Ptc Servis
Centrum Serwisowe Mik S.kaca I A.kaca
Letmerepair Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Centrum Serwisowe Mik S.kaca I A.kaca
Trg Poland
Ptc Servis

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 33,25 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 11,41 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,8 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 95 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 2,8 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 197 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.54 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,43 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 658 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 128 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -276 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 128 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 21 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 77.69 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 30,82 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 12,48 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,36 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 96 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 3,36 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 267 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.39 %.