Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)


Podsumowanie

organizacji
536
całkowite przychody
15,2 mld
przeciętny przychód
5,2 mln
przeciętny zysk
197 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 536 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 15,22 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 4 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,11 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "pruszyński". Firma generuje 2,58 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "iryd". Przychód organizacji wynosi 709 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Hirschvogel Components Poland. Jej sprzedaż opiewa na 396 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"pruszyński"
"iryd"
Hirschvogel Components Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"pruszyński"
"haering Polska"
Hirschvogel Components Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 76,16 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 29,71 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 5,23 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 97 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5,23 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 174 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.72 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,32 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 2,08 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 197 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -135 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 197 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 23 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.73 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 87 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 42,21 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 6,94 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 180 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 6,94 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 414 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.34 %.