Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)


Podsumowanie

organizacji
482
całkowite przychody
14,1 mld
przeciętny przychód
5,2 mln
przeciętny zysk
198 tys.

Rozmiar branży

W branży są 482 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 14,12 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 8 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 842 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "pruszyński". Firma generuje 2,58 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "iryd". Przychód organizacji wynosi 709 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Hirschvogel Components Poland. Jej sprzedaż opiewa na 396 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"pruszyński"
"iryd"
Hirschvogel Components Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"pruszyński"
"haering Polska"
Hirschvogel Components Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 76,16 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 29,63 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 5,23 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 91 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5,23 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 172 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.66 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,32 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 2,08 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 198 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -135 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 198 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 24 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 20.35 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 87 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 42,25 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 7,12 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 180 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 7,12 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 402 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.85 %.