Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)


Podsumowanie

organizacji
361
całkowite przychody
10,3 mld
przeciętny przychód
6,3 mln
przeciętny zysk
233 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 361 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 10,25 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 31 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 165 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "pruszyński". Firma generuje 2,09 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Hirschvogel Components Poland. Przychód organizacji wynosi 461 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "alnor - Systemy Wentylacji". Jej sprzedaż opiewa na 281 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"pruszyński"
"iryd"
Hirschvogel Components Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"pruszyński"
"haering Polska"
Hirschvogel Components Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 67,37 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 36,1 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 6,26 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 120 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 6,26 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 328 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.51 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,4 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 2,21 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 233 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -153 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 233 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 26 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 20.03 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 86,93 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 47,83 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 7,79 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 196 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 7,79 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 500 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.45 %.