Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)


Podsumowanie

organizacji
899
całkowite przychody
2,1 mld
przeciętny przychód
185 tys.
przeciętny zysk
4 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 899 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,12 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 22 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 157 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Everest Finanse. Firma generuje 559 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Autostrada Eksploatacja. Przychód organizacji wynosi 257 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Biały Bór Farma Wiatrowa. Jej sprzedaż opiewa na 173 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Everest Finanse
Autostrada Eksploatacja
Biały Bór Farma Wiatrowa
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Everest Finanse
Autostrada Eksploatacja
Apw Holding

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,77 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 901 tys. zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 185 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 12 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 185 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 10 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.33 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 249 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 79 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 4 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -72 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 4 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 55.62 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 4,41 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 1,17 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 234 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 18 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 234 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.75 %.