Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)


Podsumowanie

organizacji
1024
całkowite przychody
2,5 mld
przeciętny przychód
183 tys.
przeciętny zysk
4 tys.

Rozmiar branży

W branży są 1024 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,48 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 47 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 230 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Everest Finanse. Firma generuje 559 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Apw Holding. Przychód organizacji wynosi 266 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Autostrada Eksploatacja. Jej sprzedaż opiewa na 257 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Everest Finanse
Apw Holding
Autostrada Eksploatacja
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Everest Finanse
Autostrada Eksploatacja
Apw Holding

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,71 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 860 tys. zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 183 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 183 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 10 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.44 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 239 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 78 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 4 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -74 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 4 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 55.62 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 4,12 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 1,21 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 226 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 18 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 226 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.41 %.