Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95.22.Z)


Podsumowanie

organizacji
45
całkowite przychody
195,3 mln
przeciętny przychód
1,1 mln
przeciętny zysk
52 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 45 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 195 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 2 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 15,23 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"quadra-net"
Vaillant Group Serwis
Arsem
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"quadra-net"
Vaillant Group Serwis
"service Lab"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,46 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,79 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,06 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 77 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,06 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 91 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -6.89 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 557 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 416 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 52 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -10 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 52 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17.28 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 7,56 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 4,41 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 922 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 87 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 922 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 188 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -13.14 %.