Podsumowanie

organizacji
111
całkowite przychody
208,9 mln
przeciętny przychód
195 tys.
przeciętny zysk
16 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 111 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 209 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 5 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 20,52 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Oliver Wyman. Firma generuje 58,34 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Rhenus Office Systems Poland. Przychód organizacji wynosi 55,28 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Green Point Pp Polska. Jej sprzedaż opiewa na 17,23 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Oliver Wyman
Rhenus Office Systems Poland
Green Point Pp Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Rhenus Office Systems Poland
Oliver Wyman
Green Point Pp Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,44 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,02 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 195 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 18 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 195 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.03 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 308 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 95 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 16 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -31 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 16 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.20 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 3,88 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 1,22 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 308 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 38 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 308 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 15 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.78 %.