Podsumowanie

organizacji
172
całkowite przychody
2,7 mld
przeciętny przychód
1,1 mln
przeciętny zysk
25 tys.

Rozmiar branży

W branży są 172 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,67 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 6 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 127 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Wb Electronics. Firma generuje 623 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "wilk Elektronik". Przychód organizacji wynosi 379 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Syncreon Logistics Polska. Jej sprzedaż opiewa na 258 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Wb Electronics
"wilk Elektronik"
Syncreon Logistics Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"wilk Elektronik"
Wb Electronics
Syncreon Logistics Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 32,31 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 10,03 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,14 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 8 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,14 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 97 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.73 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,96 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 610 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 25 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -168 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 25 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 22.57 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 46,98 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 12,76 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,93 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 73 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,93 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 182 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.60 %.