Podsumowanie

organizacji
10
całkowite przychody
6 mln
przeciętny przychód
124 tys.
przeciętny zysk
16 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 10 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 5,99 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 925 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 34.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Archinstal Expres J.baran. Firma generuje 4,66 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Szewcy.pl. Przychód organizacji wynosi 477 tys..
Trzecie największe przychody osiąga Crafted Design Company. Jej sprzedaż opiewa na 372 tys..
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Archinstal Expres J.baran
Szewcy.pl
Crafted Design Company
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Archinstal Expres J.baran
Archinstal Expres J.baran
Szewcy.pl

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,66 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 477 tys. zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 124 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 124 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -2.10 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 709 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 48 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 16 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -105 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 16 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 32.44 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 8,3 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 710 tys. zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 230 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 9 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 230 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 16 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.01 %.