Podsumowanie

organizacji
14
całkowite przychody
7,3 mln
przeciętny przychód
254 tys.
przeciętny zysk
16 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 14 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 7,31 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,19 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 39.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Archinstal Expres J.baran. Firma generuje 4,66 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Mcflek Polska. Przychód organizacji wynosi 661 tys..
Trzecie największe przychody osiąga Woshwosh. Jej sprzedaż opiewa na 657 tys..
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Archinstal Expres J.baran
Mcflek Polska
Woshwosh
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Archinstal Expres J.baran
Archinstal Expres J.baran
Szewcy.pl

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 661 tys. zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 657 tys. zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 254 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 254 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 23 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.01 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 48 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 42 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 16 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -1,21 mln zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 16 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 32.44 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 719 tys. zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 710 tys. zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 248 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 9 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 248 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 20 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.70 %.