Podsumowanie

organizacji
837
całkowite przychody
26,6 mld
przeciętny przychód
6,3 mln
przeciętny zysk
178 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 837 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 26,6 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 18 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 217 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "jelenia Plast". Firma generuje 657 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "vita Polymers Poland". Przychód organizacji wynosi 654 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Keter Poland. Jej sprzedaż opiewa na 563 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"jelenia Plast"
"vita Polymers Poland"
Keter Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"vita Polymers Poland"
"jelenia Plast"
Keter Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 92,95 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 38,88 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 6,3 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 107 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 6,3 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 416 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.34 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,11 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 2,2 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 178 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -212 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 178 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 16 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.82 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 111 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 48,19 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 7,94 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 173 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 7,94 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 553 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.94 %.