Podsumowanie

organizacji
755
całkowite przychody
24 mld
przeciętny przychód
6,7 mln
przeciętny zysk
201 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 755 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 23,99 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 395 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "jelenia Plast". Firma generuje 657 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "vita Polymers Poland". Przychód organizacji wynosi 654 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Keter Poland. Jej sprzedaż opiewa na 563 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"jelenia Plast"
"vita Polymers Poland"
Keter Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"vita Polymers Poland"
"jelenia Plast"
Keter Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 87,77 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 38,46 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 6,65 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 105 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 6,65 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 412 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.71 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,13 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 2,24 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 201 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -166 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 201 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 17 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.71 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 108 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 47,08 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 8,31 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 187 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 8,31 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 544 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.25 %.