Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z)


Podsumowanie

organizacji
120
całkowite przychody
10,2 mld
przeciętny przychód
4,5 mln
przeciętny zysk
120 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 120 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 10,23 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 932 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "flextronics International Poland". Firma generuje 5,59 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Corning Optical Communications Polska. Przychód organizacji wynosi 1,44 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Bury. Jej sprzedaż opiewa na 897 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"flextronics International Poland"
Corning Optical Communications Polska
Bury
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"flextronics International Poland"
Corning Optical Communications Polska
Bury

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 99,2 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 34,24 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 4,46 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 74 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 4,46 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 274 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.60 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,95 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,52 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 120 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -625 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 120 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.24 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 109 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 37,69 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 6,29 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 94 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 6,29 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 469 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.77 %.