Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z)


Podsumowanie

organizacji
102
całkowite przychody
4,5 mld
przeciętny przychód
5,1 mln
przeciętny zysk
174 tys.

Rozmiar branży

W branży są 102 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 4,5 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 5 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 236 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -4.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Corning Optical Communications Polska. Firma generuje 1,44 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Bury. Przychód organizacji wynosi 897 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "satel". Jej sprzedaż opiewa na 210 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Corning Optical Communications Polska
Bury
"satel"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"flextronics International Poland"
Corning Optical Communications Polska
Bury

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 75,85 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 40,14 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 5,08 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 103 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5,08 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 394 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.33 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,34 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,96 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 174 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -778 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 174 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 17 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.37 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 82,11 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 40,17 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 9,29 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 167 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 9,29 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1,02 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17.23 %.