Podsumowanie

organizacji
296
całkowite przychody
2,3 mld
przeciętny przychód
1,6 mln
przeciętny zysk
84 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 296 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,34 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 11 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 250 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Cbre Gws. Firma generuje 406 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Esoleo. Przychód organizacji wynosi 231 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Mp Solar Group. Jej sprzedaż opiewa na 128 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Cbre Gws
Esoleo
Mp Solar Group
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Cbre Gws
Esoleo
Mp Solar Group

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 15,38 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 8,48 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,55 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 45 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,55 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 47 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.35 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,49 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 655 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 84 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -101 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 84 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 12 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 27.69 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 23,06 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 10,39 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,04 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 47 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,04 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 73 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.04 %.