"EURO - NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000117710
NIP
5270005984
REGON
010137837

Podsumowanie

aktywa
4,2 mld
przychód
10,7 mld
zysk
57,9 mln
wartość firmy
7,8 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
MUSZKIETERÓW, 15
Kod pocztowy
02-273
Rejestracja
2002-06-24
Rozpoczęcie działalności
1993-03-10
Kapitał zakładowy
560190,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Branże
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność związana ze sportem Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Pozostałe drukowanie Działalność wspomagająca edukację Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z tłumaczeniami Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja wyrobów formowanych na zimno Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Zbieranie odpadów niebezpiecznych Badanie rynku i opinii publicznej Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Działalność organizacji profesjonalnych Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja baterii i akumulatorów Działalność agencji reklamowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wydawanie gazet Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja zegarków i zegarów Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wydawanie książek Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii Pozostała działalność wydawnicza Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Działalność związana z pakowaniem Produkcja gier i zabawek Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowanie terenu pod budowę Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykończanie wyrobów włókienniczych Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja elementów elektronicznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Produkcja artykułów piśmiennych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Produkcja włókien szklanych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Produkcja kabli światłowodowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Produkcja sprzętu sportowego Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Działalność portali internetowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja narzędzi Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Leasing finansowy Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Produkcja instrumentów muzycznych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "euro - net" osiągnęła 10 699 709 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 647 692 026 zł. Pozostałe przychody to 52 017 243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 589 844 070 zł.
Zysk netto wyniósł 57 847 956 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 775 314 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 699 709 268 zł w 2023 roku.
• 11 429 215 474 zł w 2022 roku.
• 11 269 829 692 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 839 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 847 956 zł w 2023 roku.
• 180 963 862 zł w 2022 roku.
• 277 356 766 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "euro - net" wynosi 7 807 950 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 443 418 905 zł a 26 749 273 171 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 508 867 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 807 950 242 zł w 2023 roku.
• 8 743 365 370 zł w 2022 roku.
• 9 081 956 903 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "euro - net" wyniosła 4 206 266 759 zł.
a
ktywa trwałe to 323 043 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 883 222 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 206 266 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 591 225 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 615 041 552 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 396 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 206 266 759 zł w 2023 roku.
• 4 554 888 558 zł w 2022 roku.
• 3 584 964 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "euro - net" wyniosły 3 615 041 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 206 266 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 311 266 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 615 041 552 zł w 2023 roku
• 4 021 511 307 zł w 2022 roku
• 2 972 550 607 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "euro - net" wykazała przychody na poziomie 10 699 709 268 zł.
Organizacja zarobiła 63 703 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 855 593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 847 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3 631 477 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 855 593 zł w 2023 roku
• 46 231 244 zł w 2022 roku
• 68 406 964 zł w 2021 roku

Organizacja "euro - net" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 100%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Kuczyński Robert posiada 263 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Kuk Waldemar posiada 263 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Kuk Iwona posiada 263 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.