"EURO - NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000117710
NIP
5270005984
REGON
010137837

Podsumowanie

aktywa
4,6 mld
przychód
11,4 mld
zysk
181 mln
wartość firmy
8,7 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
MUSZKIETERÓW, 15
Kod pocztowy
02-273
Rejestracja
2002-06-24
Rozpoczęcie działalności
1993-03-10
Kapitał zakładowy
560190,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Branże
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Przygotowanie terenu pod budowę Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność holdingów finansowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Produkcja baterii i akumulatorów Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Wydawanie gazet Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność centrów telefonicznych (call center) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Pozostała działalność związana ze sportem Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Badanie rynku i opinii publicznej Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność wspomagająca edukację Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Działalność organizacji profesjonalnych Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Leasing finansowy Wydawanie książek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja artykułów piśmiennych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja kabli światłowodowych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z oprogramowaniem Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność portali internetowych Działalność agencji reklamowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z tłumaczeniami Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Produkcja gier i zabawek Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja maszyn do obróbki metalu Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja zegarków i zegarów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Produkcja sprzętu sportowego Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja włókien szklanych Reprodukcja zapisanych nośników informacji Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostałe drukowanie Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykończanie wyrobów włókienniczych Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja instrumentów muzycznych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja elementów elektronicznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja narzędzi Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zakładanie stolarki budowlanej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "euro - net" osiągnęła 11 429 215 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 428 777 380 zł. Pozostałe przychody to 438 095 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 247 813 518 zł.
Zysk netto wyniósł 180 963 862 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 076 278 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 429 215 474 zł w 2022 roku.
• 11 269 829 692 zł w 2021 roku.
• 10 057 312 190 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 616 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 963 862 zł w 2022 roku.
• 277 356 766 zł w 2021 roku.
• 299 931 882 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "euro - net" wynosi 8 743 365 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 400 032 938 zł a 28 573 038 686 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 797 724 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 743 365 370 zł w 2022 roku.
• 9 081 956 903 zł w 2021 roku.
• 8 373 394 800 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "euro - net" wyniosła 4 554 888 558 zł.
a
ktywa trwałe to 314 395 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 240 493 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 554 888 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 533 377 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 021 511 307 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 499 800 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 554 888 558 zł w 2022 roku.
• 3 584 964 000 zł w 2021 roku.
• 3 057 355 859 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "euro - net" wyniosły 4 021 511 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 554 888 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 454 814 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 021 511 307 zł w 2022 roku
• 2 972 550 607 zł w 2021 roku
• 2 432 299 222 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "euro - net" wykazała przychody na poziomie 11 429 215 474 zł.
Organizacja zarobiła 227 195 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 231 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 963 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 717 358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 231 244 zł w 2022 roku
• 68 406 964 zł w 2021 roku
• 74 905 973 zł w 2020 roku

Organizacja "euro - net" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kuk Waldemar posiada 263 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Kuczyński Robert posiada 263 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Kuk Iwona posiada 263 udziałów, które stanowią 33% firmy.