"EURO - NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000117710
NIP
5270005984
REGON
010137837

Podsumowanie

aktywa
4,6 mld
przychód
11,4 mld
zysk
181 mln
wartość firmy
8,7 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
MUSZKIETERÓW, 15
Kod pocztowy
02-273
Rejestracja
2002-06-24
Rozpoczęcie działalności
1993-03-10
Kapitał zakładowy
560190,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Branże
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja kabli światłowodowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja wyrobów formowanych na zimno Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Wydawanie gazet Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Badanie rynku i opinii publicznej Działalność wspomagająca edukację Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność związana ze sportem Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność związana z pakowaniem Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Leasing finansowy Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Pozostałe pośrednictwo pieniężne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność centrów telefonicznych (call center) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z tłumaczeniami Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Pozostała działalność wydawnicza Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność holdingów finansowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Zbieranie odpadów niebezpiecznych Produkcja sprzętu sportowego Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Wydawanie książek Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Produkcja elementów elektronicznych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja gier i zabawek Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Działalność organizacji profesjonalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność agencji reklamowych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Transport drogowy towarów Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Zakładanie stolarki budowlanej Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Wykończanie wyrobów włókienniczych Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych Produkcja włókien szklanych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja instrumentów muzycznych Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja baterii i akumulatorów Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Produkcja maszyn do obróbki metalu Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego Produkcja artykułów piśmiennych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja narzędzi Produkcja zegarków i zegarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Reprodukcja zapisanych nośników informacji Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Pozostałe drukowanie Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "euro - net" osiągnęła 11 429 215 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 428 777 380 zł. Pozostałe przychody to 438 095 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 247 813 518 zł.
Zysk netto wyniósł 180 963 862 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 076 278 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 429 215 474 zł w 2022 roku.
• 11 269 829 692 zł w 2021 roku.
• 10 057 312 190 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 616 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 963 862 zł w 2022 roku.
• 277 356 766 zł w 2021 roku.
• 299 931 882 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji "euro - net" wynosi 8 743 365 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 400 032 938 zł a 28 573 038 686 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 797 724 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 743 365 370 zł w 2022 roku.
• 9 081 956 903 zł w 2021 roku.
• 8 373 394 800 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "euro - net" wyniosła 4 554 888 558 zł.
a
ktywa trwałe to 314 395 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 240 493 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 554 888 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 533 377 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 021 511 307 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 499 800 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 554 888 558 zł w 2022 roku.
• 3 584 964 000 zł w 2021 roku.
• 3 057 355 859 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "euro - net" wyniosły 4 021 511 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 554 888 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 454 814 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 021 511 307 zł w 2022 roku
• 2 972 550 607 zł w 2021 roku
• 2 432 299 222 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "euro - net" wykazała przychody na poziomie 11 429 215 474 zł.
Organizacja zarobiła 227 195 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 231 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 963 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 717 358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 231 244 zł w 2022 roku
• 68 406 964 zł w 2021 roku
• 74 905 973 zł w 2020 roku

Organizacja "euro - net" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kuk Iwona posiada 263 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Kuk Waldemar posiada 263 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Kuczyński Robert posiada 263 udziałów, które stanowią 33% firmy.