Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)


Podsumowanie

organizacji
4473
całkowite przychody
4,6 mld
przeciętny przychód
230 tys.
przeciętny zysk
9 tys.

Rozmiar branży

W branży są 4473 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 4,62 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 253 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 311 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach. Firma generuje 64,81 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Zakład Doskonalenia Zawodowego. Przychód organizacji wynosi 50,96 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "instytut Badawczo-szkoleniowy". Jej sprzedaż opiewa na 41,59 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach
Zakład Doskonalenia Zawodowego
"instytut Badawczo-szkoleniowy"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Maturalne Flow
Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach
Tutlo

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,78 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,18 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 230 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 12 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 230 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.23 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 267 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 104 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 9 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -45 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 9 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 18.02 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 3,79 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 1,59 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 336 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 20 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 336 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 15 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.22 %.