Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)


Podsumowanie

organizacji
3987
całkowite przychody
4,4 mld
przeciętny przychód
232 tys.
przeciętny zysk
9 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 3987 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 4,36 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 154 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 256 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "exg". Firma generuje 73,61 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach. Przychód organizacji wynosi 64,81 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Zakład Doskonalenia Zawodowego. Jej sprzedaż opiewa na 50,96 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"exg"
Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach
Zakład Doskonalenia Zawodowego
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach
Tutlo
Hrp Grants

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,82 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,21 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 232 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 12 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 232 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.46 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 267 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 104 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 9 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -46 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 9 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.09 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 3,82 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 1,62 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 336 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 21 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 336 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 15 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.15 %.