KAUFLAND POLSKA MARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000879890
NIP
8992367273
REGON
151562471

Podsumowanie

aktywa
7,9 mld
przychód
14,6 mld
zysk
317,5 mln
wartość firmy
13,7 mld
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
AL. ARMII KRAJOWEJ, 47
Kod pocztowy
50-541
Rejestracja
2021-01-26
Rozpoczęcie działalności
2000-07-25
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.kaufland.pl
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA WYŁĄCZNIE PRZEZ WSPÓLNIKA KAUFLAND POLSKA MARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Kaufland polska markety osiągnęła 14 622 836 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 588 158 000 zł. Pozostałe przychody to 34 678 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 270 646 000 zł.
Zysk netto wyniósł 317 512 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 309 840 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 622 836 000 zł w 2022 roku.
• 12 083 259 000 zł w 2021 roku.
• 11 070 787 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 938 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 512 000 zł w 2022 roku.
• 109 280 000 zł w 2021 roku.
• 286 280 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaufland polska markety wynosi 13 717 089 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 698 484 250 zł a 36 557 090 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 860 347 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 717 089 583 zł w 2022 roku.
• 11 031 988 750 zł w 2021 roku.
• 11 002 352 417 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Kaufland polska markety wyniosła 7 866 020 000 zł.
a
ktywa trwałe to 6 086 701 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 779 319 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 866 020 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 597 979 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 268 041 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 447 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 866 020 000 zł w 2022 roku.
• 7 957 653 000 zł w 2021 roku.
• 7 416 271 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Kaufland polska markety wyniosły 4 268 041 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 866 020 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 615 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 268 041 000 zł w 2022 roku
• 4 571 836 000 zł w 2021 roku
• 4 113 994 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Kaufland polska markety wykazała przychody na poziomie 14 622 836 000 zł.
Organizacja zarobiła 317 512 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 512 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Kaufland polska markety wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KAUFLAND POLSKA MARKETY

Organizacja Numer KRS
1
0000965980
2
0000186444
3
0000888133
4
0000169497
5
0000742014
6
0000033289
7
0000073724
8
0000101613
9
0000145260
10
0000820269
11
0000061125
12
0000142295
13
0000135797
14
0000443662
15
0000120083
16
0000172191
17
0000328072
18
0000192959
19
0000031642
20
0000192863
21
0000093243
22
0000476263
23
0000057975
24
0000717732
25
0000208763
26
0000066713
27
0000002888
28
0000128266
29
0000213795
30
0000408273