NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000020322
NIP
8521021463
REGON
810766672

Podsumowanie

aktywa
3,2 mld
przychód
6,5 mld
zysk
69,9 mln
wartość firmy
6,4 mld
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
MOTANIEC
Adres
, 30
Kod pocztowy
73-108
Rejestracja
2001-08-13
Rozpoczęcie działalności
1995-03-27
Kapitał zakładowy
500000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.netto.pl
Email
netto@netto.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU , ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: Netto to renomowana sieć sklepów, która od lat dostarcza wysokiej jakości produkty ...
W skrócie
  • Szeroka oferta produktów spożywczych i codziennego użytku
  • Atrakcyjne ceny i regularne promocje
  • Sklepy zlokalizowane w całym kraju
  • Misja zapewnienia najlepszej wartości dla klientów

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Netto osiągnęła 6 517 577 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 514 970 000 zł. Pozostałe przychody to 2 607 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 445 113 000 zł.
Zysk netto wyniósł 69 857 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 655 956 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 517 577 000 zł w 2022 roku.
• 4 563 859 000 zł w 2021 roku.
• 3 945 753 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -616 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 857 000 zł w 2022 roku.
• 87 326 000 zł w 2021 roku.
• 124 690 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netto wynosi 6 434 089 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 698 570 000 zł a 16 293 942 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 504 213 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 434 089 083 zł w 2022 roku.
• 5 149 093 667 zł w 2021 roku.
• 4 820 984 500 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Netto wyniosła 3 217 650 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 598 393 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 619 257 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 217 650 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 412 813 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 804 837 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 023 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 217 650 000 zł w 2022 roku.
• 3 120 446 000 zł w 2021 roku.
• 2 848 660 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Netto wyniosły 804 837 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 217 650 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 523 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 804 837 000 zł w 2022 roku
• 777 490 000 zł w 2021 roku
• 593 030 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Netto wykazała przychody na poziomie 6 517 577 000 zł.
Organizacja zarobiła 89 422 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 565 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 857 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 565 000 zł w 2022 roku
• 22 455 000 zł w 2021 roku
• 30 808 000 zł w 2020 roku

Organizacja Netto wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 90%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 90%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Salling Group A/s posiada 800000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.09.2018 jest Salling Group A/s kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2013 do 03.09.2018 był Dansk Supermarked A/s kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.11.2007 do 22.03.2013 najwięcej udziałów posiadał Dansk Supermarked A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.