MASPEX-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000319812
NIP
5510007647
REGON
070396905

Brak dostępnych raportów KRS

Podsumowanie

aktywa
b.d.
przychód
b.d.
zysk
b.d.
wartość firmy
b.d.
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WADOWICE
Adres
CHOPINA, 10
Kod pocztowy
34-100
Kapitał zakładowy
17482800,00 PLN
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE BĘDĄCY SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA ZARZĄD ORAZ PROKURENCI - ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OBOWIĄZUJĄCYMI W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKĘ MOGĄ REPREZENTOWAĆ RÓWNIEŻ PROKURENCI POWOŁANI W SPÓŁCE KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ DZIAŁAJĄCY DWUOSOBOWO. POZA SPOSOBAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ OKREŚLONYMI POWYŻEJ, SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ MOŻE REPREZENTOWAĆ PROKURENT SPÓŁKI KOMANTYTOWO-AKCYJNEJ ŁACZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM KOMPLEMENTARIUSZA, BĘDĄCEGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Reprodukcja zapisanych nośników informacji Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Działalność portali internetowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Produkcja cukru Badania i analizy związane z jakością żywności Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Transport drogowy towarów Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja przypraw Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Transport lotniczy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Leasing finansowy Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Działalność agencji reklamowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa obrabiarek Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Pozostała działalność związana ze sportem Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Przetwórstwo mleka i wyrób serów Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Produkcja soków z owoców i warzyw Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Badanie rynku i opinii publicznej Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Przetwórstwo herbaty i kawy Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Malowanie i szklenie Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Zakładanie stolarki budowlanej Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Naprawa i konserwacja maszyn Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Produkcja barwników i pigmentów Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja opakowań drewnianych Produkcja gazów technicznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostałe badania i analizy techniczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostałe formy udzielania kredytów Produkcja lodów Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Tynkowanie Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja olejków eterycznych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Pozostałe drukowanie Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność śródlądowych agencji transportowych


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki