"MASPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000009849
NIP
5510007647
REGON
070396905

Brak dostępnych raportów KRS

Podsumowanie

aktywa
b.d.
przychód
b.d.
zysk
b.d.
wartość firmy
b.d.
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WADOWICE
Adres
CHOPINA, 10
Kod pocztowy
34-100
Kapitał zakładowy
17500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja cukru Produkcja olejków eterycznych Produkcja soków z owoców i warzyw Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Działalność portali internetowych PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Naprawa i konserwacja maszyn Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Przetwórstwo herbaty i kawy Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Produkcja opakowań drewnianych Zakładanie stolarki budowlanej Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Reprodukcja zapisanych nośników informacji Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Produkcja barwników i pigmentów Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Działalność agencji reklamowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Odlewnictwo staliwa Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Transport lotniczy towarów Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Tynkowanie Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Leasing finansowy Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa obrabiarek Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Działalność fotograficzna Produkcja lodów Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja obuwia Przygotowanie terenu pod budowę Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Malowanie i szklenie Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostałe drukowanie BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja metali szlachetnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych Przetwórstwo mleka i wyrób serów Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Produkcja materiałów wybuchowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja przypraw Produkcja gazów technicznych Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Pozostała działalność związana ze sportem Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Introligatorstwo i podobne usługi Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Badania i analizy związane z jakością żywności Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z tłumaczeniami Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku


Historia powiązań


Udziałowcy

Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 339500 udziałów, które stanowią 97% firmy.