GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000000636
NIP
9462144040
REGON
430965977

Podsumowanie

aktywa
7,9 mln
przychód
992 tys.
zysk
395 tys.
wartość firmy
8,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WADOWICE
Adres
LEGIONÓW, 37
Kod pocztowy
34-100
Rejestracja
2001-02-12
Rozpoczęcie działalności
1998-07-06
Kapitał zakładowy
7001600,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gmw osiągnęła 991 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 526 864 zł. Pozostałe przychody to 465 134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 132 357 zł.
Zysk netto wyniósł 394 507 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -38 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 991 998 zł w 2023 roku.
• 440 072 zł w 2022 roku.
• 1 472 451 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 155 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 394 507 zł w 2023 roku.
• 294 440 zł w 2022 roku.
• 159 206 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gmw wynosi 8 126 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 487 996 zł a 31 399 012 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -352 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 126 674 zł w 2023 roku.
• 7 062 578 zł w 2022 roku.
• 6 989 062 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gmw wyniosła 7 913 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 913 609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 913 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 849 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 856 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -790 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 913 609 zł w 2023 roku.
• 7 522 627 zł w 2022 roku.
• 8 185 061 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gmw wyniosły 63 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 913 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 856 zł w 2023 roku
• 67 381 zł w 2022 roku
• 1 024 255 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gmw wykazała przychody na poziomie 991 998 zł.
Organizacja zarobiła 428 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 173 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 394 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4969 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 173 zł w 2023 roku
• 25 989 zł w 2022 roku
• 24 586 zł w 2021 roku

Organizacja Gmw wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Gmw Partners posiada 140028 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.05.2020 jest Gmw Partners kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2020 do 04.05.2020 był Gmw Partners kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.09.2008 do 16.03.2020:
• Szczur Józef (17% udziałów)
• Pawiński Krzysztof (17% udziałów)
• Rusinek Sławomir (17% udziałów)
• Kasperczyk Jerzy (17% udziałów)
• Stuglik Zdzisław (17% udziałów)