FOOD-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000479470
NIP
5512617806
REGON
122963215

Brak dostępnych raportów KRS

Podsumowanie

aktywa
b.d.
przychód
b.d.
zysk
b.d.
wartość firmy
b.d.
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WADOWICE
Adres
LEGIONÓW, 37
Kod pocztowy
34-100
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA, BĘDĄCEGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁA ZARZĄD ORAZ PROKURENCI SPÓŁKI, ZGODNIE Z UJAWNIONYM DLA NIEJ SPOSOBEM REPREZENTACJI. SPÓŁKĘ KOMANDTYOWO-AKCYJNĄ MOGĄ REPREZENTOWAĆ RÓWNIEŻ PROKURENCI POWOŁANI W SPÓŁCE DWUOSOBOWO. SPÓŁKĘ KOMANDTYOWO-AKCYJNĄ MOŻE REPREZENTOWAĆ PROKURENT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM KOMPLEMENTARIUSZA, BĘDĄCEGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. REPREZENTACJA KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. DANE OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU: KRZYSZTOF PAWIŃSKI, PESEL 65010710736 - PREZES ZARZĄDU, WOJCIECH JAMRÓZ, PESEL 67042308615 - WICEPREZES ZARZĄDU, EDYTA BAGIŃSKA, PESEL 68081807864 - WICEPREZES ZARZĄDU, MAREK GÓRA, PESEL 64040606837 - WICEPREZES ZARZĄDU, GRZEGORZ NOWICKI, PESEL 64033000910 - CZŁONEK ZARZĄDU, PIOTR RODZEŃ, PESEL 60050309399 - PROKURENT.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność agencji reklamowych Leasing finansowy Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wydawnicza Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Przetwórstwo herbaty i kawy Działalność wspomagająca edukację Pozostałe drukowanie Badania i analizy związane z jakością żywności Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność prawnicza Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Wydawanie gazet Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność portali internetowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki