"POLSKA ŻYWNOŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000181204
NIP
9372318559
REGON
072389074

Brak dostępnych raportów KRS

Podsumowanie

aktywa
b.d.
przychód
b.d.
zysk
b.d.
wartość firmy
b.d.
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
TYCHY
Adres
STREFOWA, 2
Kod pocztowy
43-100
Kapitał zakładowy
10383100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM RÓWNIEŻ DO CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Branże
Produkcja papieru i tektury Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń TRANSPORT LOTNICZY Produkcja pozostałych wyrobów z gumy NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Uprawa roślin włóknistych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przetwórstwo herbaty i kawy Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja masy włóknistej Leasing finansowy Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Roboty związane z budową dróg i autostrad PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Przygotowanie terenu pod budowę Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PRODUKCJA METALI Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja soków z owoców i warzyw Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Badanie rynku i opinii publicznej Naprawa i konserwacja maszyn Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Transport drogowy towarów PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH Badania i analizy związane z jakością żywności Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Transport rurociągowy pozostałych towarów PRODUKCJA MEBLI Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Pozyskiwanie drewna Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty związane z budową mostów i tuneli Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Działalność portali internetowych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Tymbark Mws posiada 200042 udziałów, które stanowią 100% firmy.