WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII PRZEMYSŁOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000353414
NIP
7781028504
REGON
630403351

Podsumowanie

aktywa
197,2 mln
przychód
475,5 mln
zysk
17,9 mln
wartość firmy
582,8 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
ABPA ANTONIEGO BARANIAKA, 96/98
Kod pocztowy
61-245
Rejestracja
2010-04-14
Rozpoczęcie działalności
1995-12-27
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe pośrednictwo pieniężne Ruchome placówki gastronomiczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność śródlądowych agencji transportowych Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Zakładanie stolarki budowlanej Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Przeładunek towarów w portach śródlądowych Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność usługowa wspomagająca transport morski Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Roboty związane z budową dróg i autostrad Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Tynkowanie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność wspomagająca edukację Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty związane z budową mostów i tuneli Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przeładunek towarów w portach morskich Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Malowanie i szklenie Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe pośrednictwo pieniężne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność w zakresie architektury Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z pakowaniem Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa obrabiarek Produkcja złączy i śrub Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność morskich agencji transportowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Badania i analizy związane z jakością żywności Działalność pozostałych agencji transportowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Wielkopolskie przedsiębiorstwo inżynierii przemysłowej osiągnęła 475 517 197 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 472 615 636 zł. Pozostałe przychody to 2 901 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 454 738 480 zł.
Zysk netto wyniósł 17 877 156 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 809 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 475 517 197 zł w 2022 roku.
• 356 730 234 zł w 2021 roku.
• 201 709 619 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 225 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 877 156 zł w 2022 roku.
• 23 037 440 zł w 2021 roku.
• 5 956 008 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wielkopolskie przedsiębiorstwo inżynierii przemysłowej wynosi 582 780 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 178 771 558 zł a 1 188 792 991 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 599 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 582 780 131 zł w 2022 roku.
• 494 954 874 zł w 2021 roku.
• 174 914 190 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Wielkopolskie przedsiębiorstwo inżynierii przemysłowej wyniosła 197 166 934 zł.
a
ktywa trwałe to 40 357 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 156 809 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 197 166 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 140 724 zł.
k
apitały mniejszości to 1 595 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 431 068 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 793 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 197 166 934 zł w 2022 roku.
• 175 085 276 zł w 2021 roku.
• 104 732 727 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 197 166 934 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 82 576 623 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Wielkopolskie przedsiębiorstwo inżynierii przemysłowej wykazała przychody na poziomie 475 517 197 zł.
Organizacja zarobiła 21 926 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 049 190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 877 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 809 838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 049 190 zł w 2022 roku
• 4 170 106 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Wielkopolskie przedsiębiorstwo inżynierii przemysłowej wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.5%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII PRZEMYSŁOWEJ

Organizacja Numer KRS
1
0000709257
2
0000205696
3
0000737221
4
0000065892
5
0000126683
6
0000352347
7
0000831001
8
0000987607
9
0000512185
10
0000987325
11
0000100257
12
0000031825
13
0000124322
14
0000810630
15
0000042496
16
0000121561
17
0000956914
18
0000664630
19
0000035770
20
0000064877
21
0000642028
22
0000492320
23
0000662712
24
0000039316
25
0000034311
26
0000135197
27
0000326054
28
0000267366
29
0000618583
30
0000406964