REX-BUD BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000406964
NIP
7282394047
REGON
472877884

Podsumowanie

aktywa
197,6 mln
przychód
618,5 mln
zysk
16,6 mln
wartość firmy
560,1 mln
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
M. ŁODŹ
Adres
NIESZAWSKA, 6/8
Kod pocztowy
93-119
Rejestracja
2012-01-02
Rozpoczęcie działalności
2001-04-26
Kapitał zakładowy
2854000,00 PLN
Strona www
rexbud.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEST KOMPLEMENTARIUSZ

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Rex-bud budownictwo osiągnęła 618 493 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 603 020 806 zł. Pozostałe przychody to 15 473 083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 586 441 008 zł.
Zysk netto wyniósł 16 579 797 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 222 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 618 493 889 zł w 2022 roku.
• 225 007 387 zł w 2021 roku.
• 182 346 188 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 313 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 579 797 zł w 2022 roku.
• 16 281 999 zł w 2021 roku.
• 17 094 066 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rex-bud budownictwo wynosi 560 129 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 81 481 357 zł a 1 546 234 723 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 026 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 560 129 806 zł w 2022 roku.
• 284 179 428 zł w 2021 roku.
• 246 775 402 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Rex-bud budownictwo wyniosła 197 583 824 zł.
a
ktywa trwałe to 68 670 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 912 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 197 583 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 641 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 942 014 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 576 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 197 583 824 zł w 2022 roku.
• 176 348 285 zł w 2021 roku.
• 114 628 060 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Rex-bud budownictwo wyniosły 88 942 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 197 583 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 966 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 942 014 zł w 2022 roku
• 84 286 272 zł w 2021 roku
• 38 848 046 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Rex-bud budownictwo wykazała przychody na poziomie 618 493 889 zł.
Organizacja zarobiła 21 220 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 641 043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 579 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 671 243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 641 043 zł w 2022 roku
• 2 784 292 zł w 2021 roku
• 4 358 442 zł w 2020 roku

Organizacja Rex-bud budownictwo wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do REX-BUD BUDOWNICTWO

Organizacja Numer KRS
1
0000053987
2
0000987607
3
0000014793
4
0000326054
5
0000987325
6
0000245925
7
0000315841
8
0000028691
9
0000031825
10
0000175260
11
0000279208
12
0000047992
13
0000547504
14
0000767230
15
0000121561
16
0000220252
17
0000642028
18
0000400016
19
0000709257
20
0000618583
21
0000135197
22
0000662712
23
0000034311
24
0000035770
25
0000039316
26
0000052007
27
0000689870
28
0000492320
29
0000353414
30
0000267366