Podsumowanie

organizacji
93
całkowite przychody
2,8 mld
przeciętny przychód
2,6 mln
przeciętny zysk
40 tys.

Rozmiar branży

W branży są 93 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,79 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 11 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 242 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Bnp Paribas Leasing Services. Firma generuje 491 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Mondelez Europe Services Gmbh () - Oddział W Polsce. Przychód organizacji wynosi 293 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Stellantis Financial Services Polska. Jej sprzedaż opiewa na 266 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Bnp Paribas Leasing Services
Mondelez Europe Services Gmbh () - Oddział W Polsce
Impuls-leasing Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Vb Leasing Automotive
Mondelez Europe Services Gmbh () - Oddział W Polsce
Scania Finance Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 131 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 21,15 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,61 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 25 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 2,61 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 307 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 22.64 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,36 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,69 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 40 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -597 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 40 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 7 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 82.19 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 167 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 55,82 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 6,15 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 49 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 6,15 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 715 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 22.01 %.