TRR FL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000683749
NIP
6342898148
REGON
367619258

Podsumowanie

aktywa
1,2 mln
przychód
1,4 mln
zysk
56 tys.
wartość firmy
1,9 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. GLIWICKA, 10
Kod pocztowy
40-079
Rejestracja
2017-06-23
Rozpoczęcie działalności
2017-06-23
Kapitał zakładowy
60000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Trr fl osiągnęła 1 354 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 354 926 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 299 033 zł.
Zysk netto wyniósł 55 892 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 225 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 354 926 zł w 2023 roku.
• 1 231 344 zł w 2022 roku.
• 1 062 526 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 892 zł w 2023 roku.
• 43 984 zł w 2022 roku.
• 185 315 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trr fl wynosi 1 866 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 558 924 zł a 3 943 773 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 304 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 866 311 zł w 2023 roku.
• 1 694 370 zł w 2022 roku.
• 2 114 161 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Trr fl wyniosła 1 153 990 zł.
a
ktywa trwałe to 172 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 981 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 153 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 985 943 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 046 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 153 990 zł w 2023 roku.
• 1 075 543 zł w 2022 roku.
• 1 085 308 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Trr fl wyniosły 168 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 153 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 046 zł w 2023 roku
• 145 492 zł w 2022 roku
• 199 241 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Trr fl wykazała przychody na poziomie 1 354 926 zł.
Organizacja zarobiła 64 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1457 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8741 zł w 2023 roku
• 3844 zł w 2022 roku
• 18 325 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Trr fl wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Reck Aleksandra posiada 120 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Zych Ryszard posiada 120 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Reck Daniel posiada 120 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Reck Jarosław posiada 80 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.
Reck Andrzej posiada 80 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.
Reck Katarzyna posiada 80 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Reck Daniel (20% udziałów)
• Reck Aleksandra (20% udziałów)
• Zych Ryszard (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.05.2019 do 16.04.2020:
• Reck Daniel (20% udziałów)
• Reck Aleksandra (20% udziałów)
• Zych Ryszard (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.06.2017 do 15.05.2019:
• Rek Michał (33% udziałów)
• Reck Daniel (33% udziałów)
• Reck Jarosław (33% udziałów)