B&W LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764179
NIP
9542800279
REGON
382125292

Podsumowanie

aktywa
103 tys.
przychód
490 tys.
zysk
53 tys.
wartość firmy
610 tys.
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
MIKOŁÓW
Adres
UL. JÓZEFA ELSNERA, 43E
Kod pocztowy
43-190
Rejestracja
2018-12-21
Rozpoczęcie działalności
2018-12-21
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja B&w lease osiągnęła 489 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 489 066 zł. Pozostałe przychody to 745 zł.
Całkowite koszty wyniosły 436 371 zł.
Zysk netto wyniósł 52 695 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 122 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 489 811 zł w 2022 roku.
• 235 957 zł w 2021 roku.
• 759 483 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 695 zł w 2022 roku.
• 8302 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji B&w lease wynosi 609 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 72 454 zł a 1 224 527 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 609 774 zł w 2022 roku.
• 223 446 zł w 2021 roku.
• 533 165 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów B&w lease wyniosła 102 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 807 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6202 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 807 zł w 2022 roku.
• 237 930 zł w 2021 roku.
• 169 182 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania B&w lease wyniosły 6202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 807 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6202 zł w 2022 roku
• 194 020 zł w 2021 roku
• 133 391 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja B&w lease wykazała przychody na poziomie 489 811 zł.
Organizacja zarobiła 57 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5210 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 695 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5210 zł w 2022 roku
• 840 zł w 2021 roku
• 2551 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja B&w lease wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kwik Marek posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Czajkowski Patryk posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czajkowski Patryk (50% udziałów)
• Kwik Marek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.04.2019 do 25.02.2020:
• Głowacka Aleksandra (50% udziałów)
• Kwik Marek (50% udziałów)
W okresie od 21.12.2018 do 30.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Kancelaria Gospodarcza Effekti . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.