BREWE PLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000252323
NIP
5213380578
REGON
140469524

Podsumowanie

aktywa
55 mln
przychód
9,6 mln
zysk
-3 mln
wartość firmy
7,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. DOMANIEWSKA, 44
Kod pocztowy
02-672
Rejestracja
2006-03-10
Rozpoczęcie działalności
2006-03-10
Kapitał zakładowy
1550000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.breweleasing.pl
Email
office@breweleasing.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Opis działalności: BREWE PLF to firma działająca na rynku leasingu i faktoringu od blisko 16 lat, ...
W skrócie
  • Usługi leasingowe dla samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych
  • Finansowanie maszyn, urządzeń i nieruchomości
  • Elastyczne warunki umowy dostosowane do potrzeb klienta
  • Szybki proces decyzji w ciągu 48 godzin
  • Wsparcie specjalistów w zakresie finansowania

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Brewe plf osiągnęła 9 590 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 492 373 zł. Pozostałe przychody to 2 098 562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 465 790 zł.
Strata netto wyniosła 2 973 417 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 222 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 590 934 zł w 2023 roku.
• 13 391 353 zł w 2022 roku.
• 4 442 637 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -586 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 973 417 zł w 2023 roku.
• 1 116 405 zł w 2022 roku.
• -6 509 516 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brewe plf wynosi 7 707 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 977 336 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 371 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 707 399 zł w 2023 roku.
• 14 086 693 zł w 2022 roku.
• 2 961 758 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Brewe plf wyniosła 54 990 632 zł.
a
ktywa trwałe to 26 372 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 617 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 990 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 751 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 239 375 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 350 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 990 632 zł w 2023 roku.
• 50 581 446 zł w 2022 roku.
• 27 969 642 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -170%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Brewe plf wyniosły 53 239 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 990 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 460 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 239 375 zł w 2023 roku
• 49 656 773 zł w 2022 roku
• 32 861 373 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Brewe plf wykazała przychody na poziomie 9 590 934 zł.
Organizacja zarobiła -1 413 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 560 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 973 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -110% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 260 036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 560 213 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Brewe plf wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Brewe posiada 1472 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 12.04.2019 jest Brewe kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2018 do 12.04.2019 był Brewe kontrolując 93% udziałów.
W okresie od 05.02.2018 do 21.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Brewe . Jego udziały w tym czasie wynosiły 87%.

Podobne organizacje do BREWE PLF