EP CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000011089
NIP
6342417232
REGON
277525535

Podsumowanie

aktywa
40 mln
przychód
5,6 mln
zysk
422 tys.
wartość firmy
17,2 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. JANA III SOBIESKIEGO, 2
Kod pocztowy
40-082
Rejestracja
2001-05-22
Rozpoczęcie działalności
2001-04-01
Kapitał zakładowy
600000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ,PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE PREZES LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ep centrum finansowe osiągnęła 5 586 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 569 557 zł. Pozostałe przychody to 16 908 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 147 094 zł.
Zysk netto wyniósł 422 462 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -174 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 586 465 zł w 2022 roku.
• 4 756 630 zł w 2021 roku.
• 5 203 882 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -100 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 422 462 zł w 2022 roku.
• 365 750 zł w 2021 roku.
• 548 377 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ep centrum finansowe wynosi 17 217 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 224 625 zł a 62 949 955 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -115 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 217 276 zł w 2022 roku.
• 16 232 857 zł w 2021 roku.
• 17 062 218 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ep centrum finansowe wyniosła 39 988 043 zł.
a
ktywa trwałe to 25 497 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 490 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 988 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 737 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 250 554 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 204 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 988 043 zł w 2022 roku.
• 39 227 111 zł w 2021 roku.
• 38 526 650 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ep centrum finansowe wyniosły 24 250 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 988 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 741 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 250 554 zł w 2022 roku
• 23 762 085 zł w 2021 roku
• 23 327 374 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ep centrum finansowe wykazała przychody na poziomie 5 586 465 zł.
Organizacja zarobiła 444 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 422 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 153 zł w 2022 roku
• 106 304 zł w 2021 roku
• 81 371 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Ep centrum finansowe wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Wcisło Jerzy posiada 250 udziałów, które stanowią 20.8% firmy.
Wisniewski Wiesław posiada 200 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Gałek Robert posiada 150 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Jochemczak Marcin posiada 150 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Janik Jacek posiada 150 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Sendek Mirosław posiada 110 udziałów, które stanowią 9.2% firmy.
Największym udziałowcem od 08.01.2024 jest Wcisło Jerzy kontrolujący 21% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.07.2017 do 08.01.2024 był Wcisło Jerzy kontrolując 21% udziałów.
W okresie od 14.06.2007 do 14.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Wcisło Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 21%.

Podobne organizacje do EP CENTRUM FINANSOWE