POLLEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729185
NIP
1132971758
REGON
380042739

Podsumowanie

aktywa
1 mln
przychód
453 tys.
zysk
13 tys.
wartość firmy
712 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SEROCKA, 3
Kod pocztowy
04-333
Rejestracja
2018-04-24
Rozpoczęcie działalności
2018-04-24
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.pollease.pl
Email
r.sawicka@sbrleasing.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Opis działalności: POLLEASE to firma specjalizująca się w leasingu, która stawia na profesjonalną ...
W skrócie
  • Specjalizacja w leasingu przedmiotów
  • Indywidualne podejście do klienta
  • Wsparcie przy zakupach i inwestycjach
  • Optymalizacja rozwiązań finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pollease osiągnęła 453 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 453 245 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 440 027 zł.
Zysk netto wyniósł 13 219 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 90 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 453 245 zł w 2022 roku.
• 58 656 zł w 2021 roku.
• 21 278 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 219 zł w 2022 roku.
• -14 538 zł w 2021 roku.
• -11 238 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pollease wynosi 712 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 132 186 zł a 1 905 037 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 712 232 zł w 2022 roku.
• 386 385 zł w 2021 roku.
• 372 369 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pollease wyniosła 1 016 346 zł.
a
ktywa trwałe to 961 582 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 016 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 476 259 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 540 087 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 016 346 zł w 2022 roku.
• 1 311 474 zł w 2021 roku.
• 508 679 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pollease wyniosły 540 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 016 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 540 087 zł w 2022 roku
• 848 433 zł w 2021 roku
• 31 100 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pollease wykazała przychody na poziomie 453 245 zł.
Organizacja zarobiła 17 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 858 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4289 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Pollease wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Master Finance posiada 720 udziałów, które stanowią 72% firmy.
Giełda Praw Majątkowych "vindexus" posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Aliant Legal posiada 30 udziałów, które stanowią 3% firmy.
Największym udziałowcem od 05.11.2021 jest Master Finance kontrolujący 72% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2020 do 05.11.2021 był Master Finance kontrolując 72% udziałów.
W okresie od 31.12.2018 do 21.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Master Finance . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.

Podobne organizacje do POLLEASE

Organizacja Numer KRS
1
0000027836
2
0000538792
3
0000291296
4
0000886445
5
0000230767
6
0000343451
7
0000267848
8
0000736371
9
0000762381
10
0000036594
11
0000068724
12
0000319546
13
0000517670
14
0000734580
15
0000394601
16
0000516344
17
0000580983
18
0000467389
19
0000764179
20
0000529332
21
0000896933
22
0000604043
23
0001049777
24
0000217463
25
0000508124
26
0000823302
27
0000683749
28
0000456367
29
0000042351
30
0000489328