"TMS-ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000118517
NIP
9511949052
REGON
016121300

Podsumowanie

aktywa
4,4 mln
przychód
13,7 mln
zysk
258 tys.
wartość firmy
12 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
WIERTNICZA, 84
Kod pocztowy
02-952
Rejestracja
2002-06-19
Rozpoczęcie działalności
1999-10-14
Kapitał zakładowy
200100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZLONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "tms-zdrowie" osiągnęła 13 695 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 695 996 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 437 872 zł.
Zysk netto wyniósł 258 124 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 400 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 695 996 zł w 2023 roku.
• 11 981 156 zł w 2022 roku.
• 8 824 026 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 124 zł w 2023 roku.
• 470 237 zł w 2022 roku.
• 169 645 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tms-zdrowie" wynosi 12 017 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 853 892 zł a 34 239 989 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 217 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 017 051 zł w 2023 roku.
• 11 528 684 zł w 2022 roku.
• 7 529 899 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "tms-zdrowie" wyniosła 4 373 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 373 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 373 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 471 856 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 901 418 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 479 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 373 274 zł w 2023 roku.
• 3 909 440 zł w 2022 roku.
• 2 213 081 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "tms-zdrowie" wyniosły 1 901 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 373 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 901 418 zł w 2023 roku
• 1 695 707 zł w 2022 roku
• 921 567 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 42% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "tms-zdrowie" wykazała przychody na poziomie 13 695 996 zł.
Organizacja zarobiła 321 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 907 zł w 2023 roku
• 110 302 zł w 2022 roku
• 39 915 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja "tms-zdrowie" wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Szołtysik Jerzy posiada 667 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Zubkiewicz Sławomir posiada 667 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Skibiński Łukasz posiada 667 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zubkiewicz Sławomir (33% udziałów)
• Szołtysik Jerzy (33% udziałów)
• Skibiński Łukasz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.05.2005 do 29.11.2007:
• Zubkiewicz Sławomir (25% udziałów)
• Sobiszewska Wiesława (25% udziałów)
• Szołtysik Jerzy (25% udziałów)
• Skibiński Łukasz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.06.2002 do 31.05.2005:
• Zubkiewicz Sławomir (25% udziałów)
• Sobiszewska Wiesława (25% udziałów)
• Szołtysik Jerzy (25% udziałów)
• Skibiński Łukasz (25% udziałów)