NYSA FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000691446
NIP
6131578955
REGON
368071555

Podsumowanie

aktywa
765 tys.
przychód
280 tys.
zysk
81 tys.
wartość firmy
724 tys.
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
LUBAŃ
Adres
UL. RATUSZOWA, 8
Kod pocztowy
59-800
Rejestracja
2017-08-23
Rozpoczęcie działalności
2017-08-23
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Nysa finanse osiągnęła 279 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 269 479 zł. Pozostałe przychody to 10 380 zł.
Całkowite koszty wyniosły 188 175 zł.
Zysk netto wyniósł 81 304 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 279 859 zł w 2023 roku.
• 312 543 zł w 2022 roku.
• 266 464 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 304 zł w 2023 roku.
• 109 304 zł w 2022 roku.
• 53 488 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nysa finanse wynosi 724 387 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 212 598 zł a 1 138 259 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 724 387 zł w 2023 roku.
• 832 372 zł w 2022 roku.
• 530 905 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Nysa finanse wyniosła 764 614 zł.
a
ktywa trwałe to 6000 zł.
a
ktywa obrotowe to 758 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 764 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 283 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 481 151 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 764 614 zł w 2023 roku.
• 781 122 zł w 2022 roku.
• 701 568 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 254.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 254.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Nysa finanse wyniosły 481 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 764 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 481 151 zł w 2023 roku
• 532 063 zł w 2022 roku
• 515 820 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Nysa finanse wykazała przychody na poziomie 279 859 zł.
Organizacja zarobiła 88 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7428 zł w 2023 roku
• 11 470 zł w 2022 roku
• 5274 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Nysa finanse wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Neißeinvest Ag, Niemcy posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2017 jest Neißeinvest Ag, Niemcy kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2017 do 30.11.2017 był Neißelnvest Ag, Niemcy kontrolując 100% udziałów.