STELLANTIS FINANCIAL SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000021718
NIP
5252211130
REGON
017291458

Podsumowanie

aktywa
3,3 mld
przychód
266 mln
zysk
45,6 mln
wartość firmy
539,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
DOMANIEWSKA, 44 A
Kod pocztowy
02-672
Rejestracja
2001-08-14
Rozpoczęcie działalności
2001-06-01
Kapitał zakładowy
132300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Stellantis financial services polska osiągnęła 265 953 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 265 638 198 zł. Pozostałe przychody to 315 441 zł.
Całkowite koszty wyniosły 220 086 114 zł.
Zysk netto wyniósł 45 552 084 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 271 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 265 953 639 zł w 2023 roku.
• 151 135 008 zł w 2022 roku.
• 106 739 798 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 540 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 552 084 zł w 2023 roku.
• 29 071 156 zł w 2022 roku.
• 38 132 178 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stellantis financial services polska wynosi 539 266 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 398 930 459 zł a 664 884 098 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 758 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 539 266 143 zł w 2023 roku.
• 325 561 944 zł w 2022 roku.
• 335 532 866 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Stellantis financial services polska wyniosła 3 283 445 621 zł.
a
ktywa trwałe to 886 197 631 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 397 247 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 283 445 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 311 977 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 971 467 951 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 090 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 283 445 621 zł w 2023 roku.
• 1 512 356 878 zł w 2022 roku.
• 1 499 365 374 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 283 445 621 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Stellantis financial services polska wykazała przychody na poziomie 265 953 639 zł.
Organizacja zarobiła 57 539 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 987 811 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 552 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 110 927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 987 811 zł w 2023 roku
• 7 850 614 zł w 2022 roku
• 9 957 782 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Stellantis financial services polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Santander Consumer Bank posiada 132300 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Stellantis Financial Services Europe Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Poissy posiada 132300 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Santander Consumer Bank (50% udziałów)
• Stellantis Financial Services Europe Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Poissy (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2023 do 01.02.2024:
• Santander Consumer Bank (50% udziałów)
• Stellantis Financial Services Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Poissy (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.05.2017 do 26.07.2023:
• Santander Consumer Bank (50% udziałów)
• Banque Psa Finance Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Gennevilliers (50% udziałów)

Podobne organizacje do STELLANTIS FINANCIAL SERVICES POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
0000450700
2
0000002358
3
0000430435
4
0000489328
5
0000516344
6
0000368784
7
0000030473
8
0000252323
9
0000011089
10
0000616727
11
0000273864
12
0000901652
13
0000222133
14
0000466828
15
0000896933
16
0000120713
17
0000626743
18
0000319546
19
0000662104
20
0000517670
21
0000407728
22
0000209147
23
0000098813
24
0000606430
25
0000010251
26
0000196543
27
0000275587
28
0000068724
29
0000022385
30
0000036594