LEASING RBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000779750
NIP
6172209083
REGON
364276303

Podsumowanie

aktywa
44,4 mln
przychód
9,8 mln
zysk
940 tys.
wartość firmy
39,5 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
JAROCIN
Adres
UL. POWSTAŃCÓW WLKP., 1 B
Kod pocztowy
63-200
Rejestracja
2019-04-01
Rozpoczęcie działalności
2016-04-22
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
https://rbb-stal.com.pl
Email
j.borusiak_liwinska@steel-rbb.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA
Opis działalności: RBB STAL to przedsiębiorstwo specjalizujące się w kompleksowej obróbce stali, które ...
W skrócie
  • Kompleksowa obróbka stali
  • Sprzedaż arkuszy, formatek, taśm
  • Produkty: łyżki do koparek, kołnierze stalowe, wyroby spawane
  • Procesy: cięcie poprzeczne, wzdłużne, na gilotynach, spawanie, malowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Leasing rbb osiągnęła 9 816 798 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 816 791 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 876 924 zł.
Zysk netto wyniósł 939 868 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 536 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 816 798 zł w 2023 roku.
• 11 593 414 zł w 2022 roku.
• 12 996 163 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 139 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 939 868 zł w 2023 roku.
• 2 488 962 zł w 2022 roku.
• 5 043 934 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leasing rbb wynosi 39 543 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 398 677 zł a 155 944 684 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 714 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 543 631 zł w 2023 roku.
• 46 219 519 zł w 2022 roku.
• 56 898 825 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Leasing rbb wyniosła 44 392 855 zł.
a
ktywa trwałe to 43 233 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 159 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 392 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 986 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 406 684 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 810 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 392 855 zł w 2023 roku.
• 45 787 479 zł w 2022 roku.
• 39 113 225 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Leasing rbb wyniosły 5 406 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 392 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -698 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 406 684 zł w 2023 roku
• 7 741 176 zł w 2022 roku
• 1 701 252 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Leasing rbb wykazała przychody na poziomie 9 816 798 zł.
Organizacja zarobiła 1 323 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 383 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 939 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 383 394 zł w 2023 roku
• 341 872 zł w 2022 roku
• 348 783 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Leasing rbb wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki