COMFORT LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000876307
NIP
5223194966
REGON
387827627

Podsumowanie

aktywa
1,6 mln
przychód
1,3 mln
zysk
780 tys.
wartość firmy
4,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 39
Kod pocztowy
02-148
Rejestracja
2020-12-30
Rozpoczęcie działalności
2020-12-30
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.ccselect.pl
Email
ccselect@ccselect.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Opis działalności: COMFORT LEASE to renomowana firma wypożyczająca samochody w największych miastach ...
W skrócie
  • Wypożyczalnia samochodów w głównych miastach Polski
  • Szeroki wybór pojazdów: mini, ekonomiczne, kompaktowe, standardowe, minivany, luksusowe auta, SUV-y
  • Opcja wynajmu bez limitu kilometrów z gwarancją najniższej ceny
  • Całodobowe centrum obsługi klienta
  • Rezerwacja samochodów online

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Comfort lease osiągnęła 1 269 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 269 468 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 489 890 zł.
Zysk netto wyniósł 779 578 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 634 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 269 468 zł w 2022 roku.
• 155 233 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 389 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 779 578 zł w 2022 roku.
• 72 132 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comfort lease wynosi 4 607 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 642 533 zł a 10 914 093 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 303 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 607 157 zł w 2022 roku.
• 449 867 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Comfort lease wyniosła 1 607 292 zł.
a
ktywa trwałe to 1 000 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 606 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 607 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 856 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 750 582 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 803 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 607 292 zł w 2022 roku.
• 97 363 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Comfort lease wyniosły 750 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 607 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 375 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 750 582 zł w 2022 roku
• 20 230 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Comfort lease wykazała przychody na poziomie 1 269 468 zł.
Organizacja zarobiła 856 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 101 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 779 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 101 zł w 2022 roku
• 7135 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Comfort lease wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Uchman Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Uchman Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.