SHORT TERM RENTAL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567381
NIP
5213701692
REGON
362059079

Podsumowanie

aktywa
10,4 mln
przychód
5,2 mln
zysk
2 tys.
wartość firmy
9,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. HERBU JANINA, 5
Kod pocztowy
02-972
Rejestracja
2015-07-15
Rozpoczęcie działalności
2015-07-15
Kapitał zakładowy
317250,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.strcapital.eu
Email
biuro@strcapital.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Short term rental capital osiągnęła 5 196 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 159 319 zł. Pozostałe przychody to 37 606 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 157 755 zł.
Zysk netto wyniósł 1564 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 866 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 196 926 zł w 2023 roku.
• 5 519 571 zł w 2022 roku.
• 4 731 191 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1564 zł w 2023 roku.
• -170 430 zł w 2022 roku.
• 151 387 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Short term rental capital wynosi 9 144 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 640 zł a 30 260 838 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 524 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 144 780 zł w 2023 roku.
• 9 187 919 zł w 2022 roku.
• 9 395 702 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Short term rental capital wyniosła 10 345 545 zł.
a
ktywa trwałe to 5 652 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 693 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 345 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 565 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 780 335 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 691 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 345 545 zł w 2023 roku.
• 10 364 973 zł w 2022 roku.
• 9 638 676 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Short term rental capital wyniosły 2 780 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 345 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 416 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 780 335 zł w 2023 roku
• 3 020 699 zł w 2022 roku
• 2 123 972 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Short term rental capital wykazała przychody na poziomie 5 196 926 zł.
Organizacja zarobiła 4905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 68% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 557 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3341 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 66 603 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Short term rental capital wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Mikulski Robert posiada 5725 udziałów, które stanowią 90.2% firmy.
Największym udziałowcem od 17.07.2024 jest Mikulski Robert kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2023 do 17.07.2024 był Mikulski Robert kontrolując 78% udziałów.
W okresie od 18.02.2021 do 17.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Mikulski Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 82%.

Podobne organizacje do SHORT TERM RENTAL CAPITAL