CLICKLEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000841993
NIP
6312691342
REGON
386098793

Podsumowanie

aktywa
884 tys.
przychód
9,2 mln
zysk
357 tys.
wartość firmy
8,2 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
GLIWICE
Adres
UL. KOZIELSKA, 5
Kod pocztowy
44-121
Rejestracja
2020-05-20
Rozpoczęcie działalności
2020-05-20
Kapitał zakładowy
25000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.clicklease.pl
Email
biuro@clicklease.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Opis działalności: ClickLease to wiodący broker leasingowy oferujący różnorodne opcje leasingu oraz ...
W skrócie
  • Broker leasingowy samochodów i maszyn
  • Leasing i wynajem długoterminowy dla firm i osób prywatnych
  • Kredyty samochodowe i ubezpieczenia (OC, AC, GAP)
  • Elastyczne plany leasingowe dostosowane do potrzeb klientów
  • Wsparcie ekspertów w zakresie bezpieczeństwa transakcji

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Clicklease osiągnęła 9 192 016 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 188 816 zł. Pozostałe przychody to 3200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 831 451 zł.
Zysk netto wyniósł 357 365 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 298 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 192 016 zł w 2023 roku.
• 5 605 034 zł w 2022 roku.
• 3 041 416 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 357 365 zł w 2023 roku.
• 278 217 zł w 2022 roku.
• 85 293 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Clicklease wynosi 8 178 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 620 789 zł a 22 980 041 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 044 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 178 260 zł w 2023 roku.
• 5 202 322 zł w 2022 roku.
• 2 512 886 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Clicklease wyniosła 884 391 zł.
a
ktywa trwałe to 247 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 636 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 884 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 827 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 671 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 884 391 zł w 2023 roku.
• 545 719 zł w 2022 roku.
• 318 654 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Clicklease wyniosły 56 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 884 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 671 zł w 2023 roku
• 75 365 zł w 2022 roku
• 126 516 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Clicklease wykazała przychody na poziomie 9 192 016 zł.
Organizacja zarobiła 397 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 357 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 001 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 003 zł w 2023 roku
• 32 381 zł w 2022 roku
• 8521 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Clicklease wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Dobosz Mariusz posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Dobosz Iwona posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 17.04.2023 jest Dobosz Mariusz kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2020 do 17.04.2023 był Dobosz Mariusz kontrolując 92% udziałów.

Podobne organizacje do CLICKLEASE