VG LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000606430
NIP
8961548973
REGON
363929157

Podsumowanie

aktywa
5,2 mln
przychód
19,9 mln
zysk
-22 tys.
wartość firmy
13,5 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. BELWEDERCZYKÓW, 29
Kod pocztowy
51-688
Rejestracja
2016-03-09
Rozpoczęcie działalności
2016-03-09
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Vg leasing polska osiągnęła 19 938 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 938 609 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 960 143 zł.
Strata netto wyniosła 21 534 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 321 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 938 609 zł w 2023 roku.
• 19 618 357 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 534 zł w 2023 roku.
• 115 119 zł w 2022 roku.
• -171 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vg leasing polska wynosi 13 464 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 49 846 523 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 243 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 464 902 zł w 2023 roku.
• 13 737 516 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Vg leasing polska wyniosła 5 196 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 196 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 196 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 229 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 966 753 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 862 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 196 747 zł w 2023 roku.
• 6 268 053 zł w 2022 roku.
• 1841 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Vg leasing polska wyniosły 4 966 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 196 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 819 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 966 753 zł w 2023 roku
• 6 003 874 zł w 2022 roku
• 52 782 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 2867% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Vg leasing polska wykazała przychody na poziomie 19 938 609 zł.
Organizacja zarobiła -21 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 385 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Vg leasing polska wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Vgb Financial Holding Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.01.2022 jest Vgb Financial Holding Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.03.2016 do 28.01.2022:
• Poplawski Markus (50% udziałów)
• Popławska Agnieszka (50% udziałów)

Podobne organizacje do VG LEASING POLSKA