KLK CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000734580
NIP
2220905603
REGON
368911877

Podsumowanie

aktywa
91 tys.
przychód
134 tys.
zysk
49 tys.
wartość firmy
293 tys.
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. SŁONECZNA, 20
Kod pocztowy
40-136
Rejestracja
2018-05-30
Rozpoczęcie działalności
2017-12-05
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ- KLK CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH- REPREZENTOWANY ZGODNIE ZE SWOIMI ZASADAMI REPREZENTACJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST KRZYSZTOF JANUSZ KOZOK.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Klk consulting osiągnęła 133 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 133 227 zł. Pozostałe przychody to 358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 399 zł.
Zysk netto wyniósł 48 828 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 585 zł w 2023 roku.
• 80 350 zł w 2022 roku.
• 59 836 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 828 zł w 2023 roku.
• -19 335 zł w 2022 roku.
• -18 742 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klk consulting wynosi 293 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9114 zł a 683 588 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 293 482 zł w 2023 roku.
• 53 567 zł w 2022 roku.
• 39 891 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Klk consulting wyniosła 90 846 zł.
a
ktywa trwałe to 59 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 694 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 356 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 846 zł w 2023 roku.
• 94 754 zł w 2022 roku.
• 32 871 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 402%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 110.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 110.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Klk consulting wyniosły 78 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 362 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 694 zł w 2023 roku
• 131 429 zł w 2022 roku
• 50 211 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
• 153% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Klk consulting wykazała przychody na poziomie 133 585 zł.
Organizacja zarobiła 53 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5041 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5041 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Klk consulting wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KLK CONSULTING