GO-LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585935
NIP
7393879888
REGON
362982333

Podsumowanie

aktywa
730 tys.
przychód
13 mln
zysk
63 tys.
wartość firmy
9,3 mln
Podstawowe info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
UL. TOWAROWA, 9F
Kod pocztowy
10-416
Rejestracja
2015-11-13
Rozpoczęcie działalności
2015-11-13
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Go-leasing osiągnęła 13 037 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 037 711 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 974 869 zł.
Zysk netto wyniósł 62 841 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 434 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 037 735 zł w 2023 roku.
• 6 954 514 zł w 2022 roku.
• 10 844 404 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 841 zł w 2023 roku.
• -35 636 zł w 2022 roku.
• 22 719 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Go-leasing wynosi 9 254 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 311 655 zł a 32 594 338 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 354 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 254 844 zł w 2023 roku.
• 4 900 866 zł w 2022 roku.
• 7 611 728 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Go-leasing wyniosła 730 015 zł.
a
ktywa obrotowe to 730 015 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 730 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 415 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 475 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 730 015 zł w 2023 roku.
• 744 685 zł w 2022 roku.
• 671 516 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Go-leasing wyniosły 314 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 730 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 314 475 zł w 2023 roku
• 391 987 zł w 2022 roku
• 283 181 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Go-leasing wykazała przychody na poziomie 13 037 735 zł.
Organizacja zarobiła 102 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 370 zł w 2023 roku
• 3528 zł w 2022 roku
• 9443 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Go-leasing wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Olszewski Grzegorz posiada 250 udziałów, które stanowią 0.1% firmy.
Olszewska Lidia posiada 250 udziałów, które stanowią 0.1% firmy.