IBM GLOBAL FINANCING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000616727
NIP
5223062590
REGON
364392860

Podsumowanie

aktywa
180,1 mln
przychód
0
zysk
-1 tys.
wartość firmy
134,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KRAKOWIAKÓW, 32
Kod pocztowy
02-255
Rejestracja
2016-05-06
Rozpoczęcie działalności
2016-05-06
Kapitał zakładowy
8005000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZRAZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Postępowanie likwidacyjne
Tak

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ibm global financing polska osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1500 zł.
Strata netto wyniosła 1500 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 055 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 16 206 934 zł w 2023 roku.
• 20 889 350 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 171 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1500 zł w 2024 roku.
• 5 417 029 zł w 2023 roku.
• 1 417 620 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ibm global financing polska wynosi 134 834 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 719 117 032 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 963 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 834 444 zł w 2024 roku.
• 167 308 307 zł w 2023 roku.
• 150 369 510 zł w 2022 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ibm global financing polska wyniosła 180 119 978 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 119 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 119 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 179 779 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 720 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -54 120 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 119 978 zł w 2024 roku.
• 180 119 978 zł w 2023 roku.
• 262 119 753 zł w 2022 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ibm global financing polska wyniosły 340 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 119 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 106 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 720 zł w 2024 roku
• 339 220 zł w 2023 roku
• 87 756 024 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ibm global financing polska wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -1500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -84 595 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2 737 036 zł w 2023 roku
• 890 651 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Ibm global financing polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ibm Global Financing Investments Ii B.v. posiada 160100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2017 jest Ibm Global Financing Investments Ii B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2016 do 31.01.2017 był Ibm Global Financing Investments Ii B.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.05.2016 do 21.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Ibm Global Financing Investments Ii B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do IBM GLOBAL FINANCING POLSKA