NOBILES FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000772733
NIP
5482718890
REGON
382616564

Podsumowanie

aktywa
197 tys.
przychód
74 tys.
zysk
-39 tys.
wartość firmy
96 tys.
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
STRUMIEŃ
Adres
UL. ŁUCZKIEWICZA, 1
Kod pocztowy
43-246
Rejestracja
2019-02-20
Rozpoczęcie działalności
2019-02-20
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
nobiles.finance@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Nobiles finanse osiągnęła 74 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 316 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 303 zł.
Strata netto wyniosła 38 987 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 316 zł w 2023 roku.
• 120 722 zł w 2022 roku.
• 127 057 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 987 zł w 2023 roku.
• -15 850 zł w 2022 roku.
• 8565 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nobiles finanse wynosi 96 387 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 249 831 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 387 zł w 2023 roku.
• 156 360 zł w 2022 roku.
• 206 934 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Nobiles finanse wyniosła 196 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 196 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 455 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 196 912 zł w 2023 roku.
• 182 126 zł w 2022 roku.
• 149 648 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła -52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Nobiles finanse wyniosły 134 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 455 zł w 2023 roku
• 80 954 zł w 2022 roku
• 32 353 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Nobiles finanse wykazała przychody na poziomie 74 316 zł.
Organizacja zarobiła -38 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 753 zł w 2022 roku
• 2180 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Nobiles finanse wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Madzia Beata posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Podobne organizacje do NOBILES FINANSE

Organizacja Numer KRS
1
0000876307
2
0000861701
3
0000823302
4
0000606568
5
0000990174
6
0000683749
7
0000683513
8
0000205496
9
0000187096
10
0000267848
11
0000259998
12
0000508845
13
0000973251
14
0000764179
15
0000691446
16
0000378588
17
0000551855
18
0000841993
19
0000291296
20
0000886445
21
0000042351
22
0000343431
23
0000256805
24
0000632237
25
0000558338
26
0000647225
27
0000604043
28
0000600028
29
0000439065
30
0000538792