LEASING F 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000884486
NIP
5272950103
REGON
388224061

Podsumowanie

aktywa
517 tys.
przychód
9,1 mln
zysk
-32 tys.
wartość firmy
6,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 27
Kod pocztowy
00-867
Rejestracja
2021-02-16
Rozpoczęcie działalności
2021-02-16
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Leasing f 24 osiągnęła 9 119 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 119 531 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 151 879 zł.
Strata netto wyniosła 32 347 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 039 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 119 531 zł w 2023 roku.
• 13 500 620 zł w 2022 roku.
• 1 908 274 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 347 zł w 2023 roku.
• 4762 zł w 2022 roku.
• -2634 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leasing f 24 wynosi 6 432 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 798 828 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 144 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 432 211 zł w 2023 roku.
• 9 396 056 zł w 2022 roku.
• 1 645 207 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Leasing f 24 wyniosła 516 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 642 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 500 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 516 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 470 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 611 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 516 642 zł w 2023 roku.
• 728 653 zł w 2022 roku.
• 500 453 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Leasing f 24 wyniosły 46 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 516 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 611 zł w 2023 roku
• 226 525 zł w 2022 roku
• 3087 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Leasing f 24 wykazała przychody na poziomie 9 119 531 zł.
Organizacja zarobiła -32 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 808 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Leasing f 24 wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Malon Rafał posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do LEASING F 24

Organizacja Numer KRS
1
0000098813
2
0000626743
3
0000576156
4
0000659517
5
0000779750
6
0000343451
7
0000616727
8
0000606568
9
0000585174
10
0000120713
11
0000273864
12
0000024987
13
0000033439
14
0000467389
15
0000343431
16
0000662104
17
0000730367
18
0000118517
19
0000022385
20
0000448326
21
0000138959
22
0000691446
23
0000489328
24
0000042351
25
0000267848
26
0000456367
27
0000778463
28
0000252323
29
0000585935
30
0000792276