URBAŃSKA-BOBA FINANCE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000456367
NIP
8513168542
REGON
321357707

Podsumowanie

aktywa
1,1 mln
przychód
2,1 mln
zysk
749 tys.
wartość firmy
5 mln
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
UL. NIEMIERZYŃSKA, 17A
Kod pocztowy
71-441
Rejestracja
2013-03-27
Rozpoczęcie działalności
2013-04-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA SAMOISTNA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Urbańska-boba finance osiągnęła 2 140 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 140 053 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 391 148 zł.
Zysk netto wyniósł 748 905 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 179 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 140 053 zł w 2023 roku.
• 2 128 110 zł w 2022 roku.
• 1 884 296 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 748 905 zł w 2023 roku.
• 815 150 zł w 2022 roku.
• 669 949 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Urbańska-boba finance wynosi 4 990 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 568 118 zł a 10 484 667 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 990 439 zł w 2023 roku.
• 5 297 141 zł w 2022 roku.
• 4 445 955 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Urbańska-boba finance wyniosła 1 088 961 zł.
a
ktywa trwałe to 25 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 062 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 088 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 757 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 331 471 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 088 961 zł w 2023 roku.
• 979 357 zł w 2022 roku.
• 883 403 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Urbańska-boba finance wyniosły 331 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 088 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 331 471 zł w 2023 roku
• 155 621 zł w 2022 roku
• 203 454 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Urbańska-boba finance wykazała przychody na poziomie 2 140 053 zł.
Organizacja zarobiła 829 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 220 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 748 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 370 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 220 zł w 2023 roku
• 82 279 zł w 2022 roku
• 69 247 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Urbańska-boba finance wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki