SCANIA FINANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000036594
NIP
5211579028
REGON
012244299

Podsumowanie

aktywa
2,6 mld
przychód
246,4 mln
zysk
55,3 mln
wartość firmy
615,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
STARA WIEŚ
Adres
AL. KATOWICKA, 316
Kod pocztowy
05-830
Rejestracja
2001-08-17
Rozpoczęcie działalności
1996-12-03
Kapitał zakładowy
10000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.scania.pl
Email
mail@scania-finance.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Scania finance polska osiągnęła 246 355 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 223 113 000 zł. Pozostałe przychody to 23 242 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 167 813 000 zł.
Zysk netto wyniósł 55 300 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 405 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 355 000 zł w 2023 roku.
• 163 290 000 zł w 2022 roku.
• 143 157 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 989 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 300 000 zł w 2023 roku.
• 35 198 000 zł w 2022 roku.
• 36 170 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Scania finance polska wynosi 615 273 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 229 836 750 zł a 1 225 796 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 548 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 615 273 417 zł w 2023 roku.
• 453 013 750 zł w 2022 roku.
• 417 081 250 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Scania finance polska wyniosła 2 638 348 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 788 420 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 849 928 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 638 348 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 306 449 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 331 899 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 925 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 638 348 000 zł w 2023 roku.
• 2 374 630 000 zł w 2022 roku.
• 2 167 051 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Scania finance polska wyniosły 2 331 899 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 638 348 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 832 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 331 899 000 zł w 2023 roku
• 2 103 481 000 zł w 2022 roku
• 1 931 100 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Scania finance polska wykazała przychody na poziomie 246 355 000 zł.
Organizacja zarobiła 67 604 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 304 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 300 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 665 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 304 000 zł w 2023 roku
• 7 909 000 zł w 2022 roku
• 7 883 000 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Scania finance polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Traton Financial Services Aktiebolag posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2023 jest Traton Financial Services Aktiebolag kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2007 do 21.02.2023 był Scania Finance Holding Aktiebolag kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.08.2001 do 05.06.2007 najwięcej udziałów posiadał Scania Cv Ab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SCANIA FINANCE POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
0000626743
2
0000011089
3
0000616727
4
0000430435
5
0000002358
6
0000368784
7
0000606430
8
0000030473
9
0000485772
10
0000896933
11
0000353799
12
0000209147
13
0000567381
14
0000222133
15
0000022385
16
0000319546
17
0000450700
18
0000604043
19
0000517670
20
0000729185
21
0000196543
22
0000489328
23
0000273864
24
0000098813
25
0000466828
26
0000407728
27
0000068724
28
0000010251
29
0000021718
30
0000275587