VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA AUTOMOTIVE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000466828
NIP
5272695935
REGON
146748930

Podsumowanie

aktywa
1,4 mld
przychód
206,7 mln
zysk
-485,1 mln
wartość firmy
137,8 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. MUCHOBORSKA, 6
Kod pocztowy
54-424
Rejestracja
2013-06-25
Rozpoczęcie działalności
2013-07-23
Kapitał zakładowy
560000,00 PLN
Strona www
www.vbleasing.pl/o-nas/grupa-vbl/vbl-saautomotive-ska
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA. VB LEASING SPÓŁKĘ AKCYJNĄ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Postępowanie restrukturyzacyjne
Tak
Opis działalności: VB Leasing to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług leasingowych, ...
W skrócie
  • Usługi leasingowe dla pojazdów, maszyn i urządzeń
  • Aukcje poleasingowe z opcją finansowania
  • Obsługa klienta w zakresie umów i likwidacji szkód
  • E-faktura dla uproszczenia obsługi umów
  • Wsparcie w procesach sanacyjnych i stabilność finansowa

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Vb leasing osiągnęła 206 649 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 542 377 zł. Pozostałe przychody to 11 106 998 zł.
Całkowite koszty wyniosły 680 602 574 zł.
Strata netto wyniosła 485 060 197 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 502 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 206 649 375 zł w 2023 roku.
• 306 369 572 zł w 2021 roku.
• 133 338 035 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -69 593 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -485 060 197 zł w 2023 roku.
• -37 183 397 zł w 2021 roku.
• -18 605 278 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vb leasing wynosi 137 766 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 516 623 439 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 049 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 766 250 zł w 2023 roku.
• 321 175 384 zł w 2021 roku.
• 233 708 573 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Vb leasing wyniosła 1 386 416 975 zł.
a
ktywa trwałe to 790 041 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 596 375 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 386 416 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -329 154 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 715 571 835 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 189 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 386 416 975 zł w 2023 roku.
• 2 115 358 196 zł w 2021 roku.
• 2 102 210 127 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła -235%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Vb leasing wyniosły 1 715 571 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 386 416 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 440 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 715 571 835 zł w 2023 roku
• 1 959 452 860 zł w 2021 roku
• 1 909 121 394 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2023 roku
• 93% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Vb leasing wykazała przychody na poziomie 206 649 375 zł.
Organizacja zarobiła -110 560 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 374 499 341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -485 060 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -339% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 416 014 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 374 499 341 zł w 2023 roku
• 32 377 788 zł w 2021 roku
• 4 469 808 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Vb leasing wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VB LEASING