BNP PARIBAS LEASING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000098813
NIP
5213110063
REGON
016425425

Podsumowanie

aktywa
6,7 mld
przychód
490,5 mln
zysk
25,7 mln
wartość firmy
492,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRZYBOWSKA, 78
Kod pocztowy
00-844
Rejestracja
2002-03-12
Rozpoczęcie działalności
2000-10-01
Kapitał zakładowy
40000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bnp paribas leasing services osiągnęła 490 515 798 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 478 568 479 zł. Pozostałe przychody to 11 947 318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 452 874 864 zł.
Zysk netto wyniósł 25 693 616 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 910 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 490 515 798 zł w 2023 roku.
• 378 858 911 zł w 2022 roku.
• 134 629 948 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 283 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 693 616 zł w 2023 roku.
• 47 703 280 zł w 2022 roku.
• 9 304 095 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bnp paribas leasing services wynosi 492 904 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 63 119 732 zł a 1 226 289 494 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 589 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 492 904 727 zł w 2023 roku.
• 487 235 247 zł w 2022 roku.
• 135 041 740 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bnp paribas leasing services wyniosła 6 667 219 380 zł.
a
ktywa trwałe to 4 306 815 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 360 404 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 667 219 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 159 643 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 583 059 738 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 966 268 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 667 219 380 zł w 2023 roku.
• 6 052 345 085 zł w 2022 roku.
• 5 473 559 468 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Bnp paribas leasing services wyniosły 6 583 059 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 667 219 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 950 362 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 583 059 738 zł w 2023 roku
• 5 993 879 058 zł w 2022 roku
• 5 462 796 721 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bnp paribas leasing services wykazała przychody na poziomie 490 515 798 zł.
Organizacja zarobiła 32 158 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 464 854 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 693 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 590 126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 464 854 zł w 2023 roku
• 12 308 371 zł w 2022 roku
• 2 068 464 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Bnp paribas leasing services wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 20%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Bnp Paribas Bank Polska posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.05.2019 jest Bnp Paribas Bank Polska kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2018 do 17.05.2019 była Bnp Paribas Bank Polska kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 22.01.2016 do 11.12.2018 najwięcej udziałów posiadała Bnp Paribas Bank Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BNP PARIBAS LEASING SERVICES

Organizacja Numer KRS
1
0000557526
2
0000230767
3
0000430435
4
0000650205
5
0000724919
6
0000896933
7
0000937039
8
0000616727
9
0000011089
10
0000002358
11
0000042351
12
0000030473
13
0000319546
14
0000450700
15
0000466828
16
0000407728
17
0000222133
18
0000068724
19
0000884486
20
0000010251
21
0000517670
22
0000467389
23
0000022385
24
0000275587
25
0000368784
26
0000138959
27
0000196543
28
0000021718
29
0000571209
30
0000036594