INWESTOR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000662104
NIP
6751577855
REGON
366503507

Podsumowanie

aktywa
2 mln
przychód
3,8 mln
zysk
136 tys.
wartość firmy
3,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. SOŁTYSOWSKA, 12B
Kod pocztowy
31-589
Rejestracja
2017-02-03
Rozpoczęcie działalności
2017-02-03
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Email
finanse@inwestor.krakow.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Inwestor group osiągnęła 3 803 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 771 398 zł. Pozostałe przychody to 31 988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 635 274 zł.
Zysk netto wyniósł 136 124 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 609 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 803 387 zł w 2023 roku.
• 3 050 628 zł w 2022 roku.
• 1 800 922 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 124 zł w 2023 roku.
• 82 986 zł w 2022 roku.
• 20 667 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestor group wynosi 3 258 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 178 248 zł a 9 508 467 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 526 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 258 337 zł w 2023 roku.
• 2 441 853 zł w 2022 roku.
• 1 297 199 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Inwestor group wyniosła 2 028 867 zł.
a
ktywa trwałe to 14 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 014 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 028 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 237 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 791 202 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 028 867 zł w 2023 roku.
• 1 636 465 zł w 2022 roku.
• 808 141 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Inwestor group wyniosły 1 791 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 028 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 791 202 zł w 2023 roku
• 1 534 925 zł w 2022 roku
• 789 588 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Inwestor group wykazała przychody na poziomie 3 803 387 zł.
Organizacja zarobiła 153 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2946 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 675 zł w 2023 roku
• 8011 zł w 2022 roku
• 2293 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Inwestor group wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki