RES LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647225
NIP
8133730977
REGON
365880981

Podsumowanie

aktywa
7,1 mln
przychód
109 tys.
zysk
-226 tys.
wartość firmy
4,6 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
UL. WITA STWOSZA, 64
Kod pocztowy
35-113
Rejestracja
2016-11-17
Rozpoczęcie działalności
2016-11-17
Kapitał zakładowy
1050000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Res leasing osiągnęła 109 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 611 zł. Pozostałe przychody to 2500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 332 376 zł.
Strata netto wyniosła 225 765 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -18 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 111 zł w 2023 roku.
• 119 455 zł w 2022 roku.
• 213 498 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -225 765 zł w 2023 roku.
• -220 800 zł w 2022 roku.
• -315 566 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Res leasing wynosi 4 546 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 859 938 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 715 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 546 479 zł w 2023 roku.
• 4 722 699 zł w 2022 roku.
• 4 950 995 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Res leasing wyniosła 7 090 642 zł.
a
ktywa trwałe to 5 235 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 855 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 090 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 964 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 125 658 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -262 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 090 642 zł w 2023 roku.
• 7 285 880 zł w 2022 roku.
• 7 527 670 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -198%.
Marża netto wyniosła -207%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Res leasing wyniosły 1 125 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 090 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 245 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 125 658 zł w 2023 roku
• 1 095 130 zł w 2022 roku
• 1 116 120 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Res leasing wykazała przychody na poziomie 109 111 zł.
Organizacja zarobiła -225 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -225 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Res leasing wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Sawczyńska Bańbor Dominika posiada 10350 udziałów, które stanowią 98.6% firmy.
Największym udziałowcem od 22.02.2019 jest Sawczyńska Bańbor Dominika kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2018 do 22.02.2019 był Bańbor Hubert kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 17.11.2016 do 09.08.2018 najwięcej udziałów posiadała Sawczyńska Bańbor Dominika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do RES LEASING