SG LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000516344
NIP
9571074901
REGON
222165924

Podsumowanie

aktywa
3,2 mln
przychód
31,7 mln
zysk
1,3 mln
wartość firmy
28,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 92
Kod pocztowy
00-807
Rejestracja
2014-07-09
Rozpoczęcie działalności
2014-07-09
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.sglease.pl
Email
kontakt@sglease.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Opis działalności: SG Lease to wiodąca firma leasingowa działająca na terenie całej Polski, której ...
W skrócie
  • Leasing ruchomych środków trwałych: samochody, maszyny budowlane, sprzęt medyczny i IT
  • Finansowanie: leasing finansowy i operacyjny, pożyczki, wykup wierzytelności
  • Minimalizacja formalności leasingowych: szybka i korzystna współpraca
  • Usługi wynajmu krótkoterminowego samochodów

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Sg lease osiągnęła 31 715 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 682 063 zł. Pozostałe przychody to 33 879 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 355 293 zł.
Zysk netto wyniósł 1 326 770 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 343 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 715 942 zł w 2022 roku.
• 26 775 088 zł w 2021 roku.
• 2 060 735 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 265 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 326 770 zł w 2022 roku.
• 915 798 zł w 2021 roku.
• 11 378 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sg lease wynosi 28 308 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 857 495 zł a 79 289 854 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 661 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 308 534 zł w 2022 roku.
• 22 375 668 zł w 2021 roku.
• 1 594 903 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Sg lease wyniosła 3 164 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 164 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 164 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 476 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 687 538 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 632 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 164 198 zł w 2022 roku.
• 1 276 491 zł w 2021 roku.
• 880 106 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 453.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 109.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Sg lease wyniosły 687 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 164 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 687 538 zł w 2022 roku
• 126 601 zł w 2021 roku
• 646 013 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 520.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Sg lease wykazała przychody na poziomie 31 715 942 zł.
Organizacja zarobiła 1 326 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 326 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 215 150 zł w 2021 roku
• 1170 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Sg lease wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Jabłoński Michał posiada 93 udziałów, które stanowią 93% firmy.
Największym udziałowcem od 22.08.2019 jest Jabłoński Michał kontrolujący 93% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2018 do 22.08.2019 był Jabłoński Michał kontrolując 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.07.2014 do 23.07.2018:
• Gasch Aleksandra (50% udziałów)
• Weber Linda (50% udziałów)