GETIN FLEET SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000222133
NIP
8971699432
REGON
933036760

Podsumowanie

aktywa
12,9 mln
przychód
9,4 mln
zysk
-4,3 mln
wartość firmy
14,9 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. FABRYCZNA, 6
Kod pocztowy
53-609
Rejestracja
2004-11-20
Rozpoczęcie działalności
2004-11-10
Kapitał zakładowy
3000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.getinfleet.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: GETIN FLEET to firma specjalizująca się w zarządzaniu flotą pojazdów oraz ...
W skrócie
  • Zarządzanie flotą pojazdów do 3,5 t
  • Długoterminowy wynajem samochodów
  • Leasing operacyjny, finansowy i zwrotny
  • Obsługa techniczna i raportowanie
  • Usługi dodatkowe, takie jak karty paliwowe i ubezpieczenia

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Getin fleet osiągnęła 9 368 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 566 209 zł. Pozostałe przychody to 802 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 869 210 zł.
Strata netto wyniosła 4 303 001 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 592 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 368 502 zł w 2023 roku.
• 25 058 644 zł w 2022 roku.
• 66 160 252 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 111 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 303 001 zł w 2023 roku.
• 6 143 032 zł w 2022 roku.
• 8 257 393 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Getin fleet wynosi 14 850 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 45 892 727 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 218 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 850 554 zł w 2023 roku.
• 56 920 027 zł w 2022 roku.
• 93 046 268 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Getin fleet wyniosła 12 852 030 zł.
a
ktywa trwałe to 5 336 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 515 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 852 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 473 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 378 848 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 790 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 852 030 zł w 2023 roku.
• 31 065 374 zł w 2022 roku.
• 80 956 591 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Getin fleet wyniosły 1 378 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 852 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 007 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 378 848 zł w 2023 roku
• 10 209 192 zł w 2022 roku
• 59 743 440 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Getin fleet wykazała przychody na poziomie 9 368 502 zł.
Organizacja zarobiła -1 527 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 775 017 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 303 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -182% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 129 460 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 775 017 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Getin fleet wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Vb Leasing posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.08.2023 jest Vb Leasing kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2018 do 01.08.2023 był Vb Leasing kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.05.2008 do 17.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Getin Leasing . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GETIN FLEET

Organizacja Numer KRS
1
0000030473
2
0000626743
3
0000910137
4
0000606430
5
0000485772
6
0000036594
7
0000791507
8
0000021718
9
0000467389
10
0000209147
11
0000516344
12
0000011089
13
0000353799
14
0000523095
15
0000068724
16
0000616727
17
0000450700
18
0000319546
19
0000430435
20
0000779750
21
0000531628
22
0000273864
23
0000576156
24
0000625712
25
0000723468
26
0000724919
27
0000196543
28
0000778463
29
0000288472
30
0000120713